Liity jäseneksi Aliupseeriliittoon Tee muutosilmoitus jäsentietoihin

Jäsenrekisterin rekisteriseloste

Aliupseeriliitto ry

REKISTERISELOSTE 6.2.2015

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 

Rekisterinpitäjä

Aliupseeriliitto ry

Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki

toimisto@aliupseeriliitto.fi


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jaana Pakarinen jaana.pakarinen@aliupseeriliitto.fi, 050 336 4550

 

Rekisterin nimi

Aliupseeriliiton jäsenrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisterin tietoja käytetään jäsenasioiden ja jäsenten edunvalvonnan hoitamiseen liiton ja sen jäsenyhdistysten toiminnassa.

Rekisterin tietosisältö

 

Jäsenhakemuksen yhteydessä henkilöiltä kerätään seuraavat tiedot:

Nimi, henkilötunnus, osoite, äidinkieli, palvelusarvo, tehtävänimike, joukko-osasto, jäsenyhdistys, palvelussuhteen muoto, puhelinnumero, sähköpostiosoite, palvelukseentuloaika ja halukkuus liittyä JATTK:n (Julkisten alojen teknisten työttömyyskassa) jäseneksi. Lisäksi jäsen voi halutessaan antaa tietoa aikaisemmista liitoista ja työttömyyskassoista. Liiton ja sen jäsenyhdistysten luottamustehtävät ja niiden kesto merkitään henkilön tietoihin liiton hallituksen ja toimiston päätösten ja jäsenyhdistysten ilmoitusten perusteella. Lisäksi liiton toimisto kirjaa henkilön tietoihin palvelussuhteen ja jäsenyyden muutoksiin ja jäsenmaksujen suoritukseen liittyviä tietoja sekä suoritetut järjestö- ja luottamusmieskurssit sekä liiton myöntämät kunniamerkit.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön perustiedot siirtyvät rekisteriin henkilön oman ilmoituksen perusteella. Niitä päivitetään henkilön oman ilmoituksen tai hänen jäsenyhdistyksensä ilmoituksen perusteella. Koulutus- ja palkitsemistiedot päivitetään koulutuksen osallistujaluettelon ja liiton palkitsemispäätösten mukaisesti. Henkilötietoja voidaan päivittää myös osoitepalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä. Työnantaja antaa työnantajaperinnän piirissä olevien jäsenten jäsenmaksutietoja.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenten tietoja (nimi ja postiosoite) voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille jäsenedusta tiedottamiseen. Luovutus perustuu jäsenhakemuksen yhteydessä saatuun tietoon henkilötietojen käytöstä markkinointitarkoituksiin. Aliupseeriliitto voi luovuttaa henkilötietoja pääsopijajärjestön (JHL) ja työmarkkinakeskusjärjestön (SAK) työelämää käsitteleviin tutkimuksiin ja viestintään.

Niiden jäsenten, joiden jäsenmaksun työnantaja perii palkanmaksun yhteydessä, tietoja voidaan luovuttaa työnantajalle jäsenmaksuperinnän käynnistämiseksi. Julkisten alojen teknisten työttömyyskassan (JATTK) nimetyt henkilöt näkevät rekisteristä kassaan kuuluvien jäsenten tiedot. Henkilön jäsenmaksukäyttäytymiseen liittyviä tietoja luovutetaan pyydettäessä Aliupseeriliitosta eronneen tai erotetun jäsenen uudelle ammattiliitolle ja työttömyyskassalle. Aliupseeriliitto luovuttaa veroviranomaiselle tiedot henkilöiden maksetuista jäsenmaksuista.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet 

MANUAALINEN AINEISTO:
Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti sähköisesti. Henkilötietoja sisältävä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa paikassa ja tuhotaan välittömästi käyttötarpeen päätyttyä.

 

ATK:LLA KÄSITELTÄVÄT TIEDOT:
Käyttöoikeudet on määritelty käyttäjäryhmittäin ja rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Yhteys on SSL-suojattu. Liiton toimisto myöntää tunnukset niille työntekijöille tai luottamushenkilöille, jotka tehtävänhoidossa tarvitsevat jäsenrekisteritietoja. Liiton toimiston henkilökunta käsittelee kaikkia henkilörekisterissä olevia tietoja. Pääluottamusmiehet käsittelevät oman puolustushaaransa edustettavien tietoja.  Paikalliset luottamusmiehet käsittelevät oman vastuualueensa edustettavien tietoja. Yhdistyksen jäsenrekisterin hoitaja käsittelee oman yhdistyksensä jäsenten henkilötietoja. Lisäksi henkilörekisterin tekniseen ylläpitoon osallistuu Avoine Oy:n järjestelmätuen henkilökunta. Jokainen jäsen pääsee omalla käyttäjätunnuksellaan tarkastamaan omat henkilötietonsa. Henkilötietojen päivityspyynnöt toimitetaan liiton toimistoon.


Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä