Liity jäseneksi Aliupseeriliittoon Tee muutosilmoitus jäsentietoihin

Luottamusmiesten tehtävät

Paikallishallintotasolla (joukko-osastotasolla) joukko-osastojen (vast.) luottamusmiehet toimivat luottamusmiessopimuksen mukaisella vastuualueella.

Luottamusmiehen tärkeimmät tehtävät ovat

 • sopimusten valvonta
 • jäsenten aseman ja oikeuksien valvonta
 • rekrytointi ja
 • oman osaamisensa kehittäminen.

Luottamusmies tuntee vastuualueensa jäsenistön, joukko-osastot ja toimipaikat ja myös työalat ainakin yleisellä tasolla. Asioiden aktiivisen hoidon kannalta luottamusmiestyön kannalta tärkeitä toimijoita joukko-osastoissa ovat ainakin:

 • joukko-osastojen komentajat (työnantajavirkamiehet)
 • joukko-osastojen henkilöstöjohto ja aliupseerien henkilöstöasi-oiden hoitajat
 • palkkahallintoa hoitava henkilöstö
 • eri esimiehet asiakohtaisissa kysymyksissä.

Oma paikallisyhdistys on luottamusmiehen ”kotipesä”. Luottamusmiestyö on keskeinen osa yhdistyksen edunvalvontatoimintaa. Luottamusmiehen ja yhdistyksen johdon tulee määritellä ja suunnitella edunvalvonnan toimintatavat, työnjako ja roolit ja tiedottaa niistä jäsenille.

Aluehallintotasolla (puolustushaaratasolla) toimii kolme puolustushaarapääluottamusmiestä. Heidän sijoituspaikkansa on puolustushaaraesikunnassa.

Puolustushaarojen pääluottamusmiehet vastaavat luottamusmiestoiminnasta puolustushaarassaan. Puolustushaaran pääluottamusmiehen tärkeimmät tehtävät ovat:

 • toimiminen liiton edustajana puolustushaaraesikunnassa
 • luottamusmiesasioiden vastuullinen hoito (valmistelu, toteutus, seuranta ja koordinointi) omassa puolustushaarassaan
 • yhteydenpito liiton toimistoon puolustushaaransa asioista
 • paikallisten luottamusmiesten tukeminen ja seuranta

Alueelliset pääluottamusmiehet toimivat omassa puolustushaarassaan liiton edustajina kaikissa Aliupseeriliiton toiminnan piiriin kuuluvissa asioissa liiton hallituksen ja muiden hallintoelimien päätösten ja linjausten mukaisella tavalla. 

Keskushallintotasolla (liittotasolla) toimii kaksi päätoimista pääluottamusmiestä. He vastaavat liiton luottamusmiestoiminnasta. Heidän toimipaikkansa on Aliupseeriliiton toimisto. Päätoimisten pääluottamusmiesten tärkeimmät tehtävät ovat:

 • vastuu liiton luottamusmiestoiminnasta ja sen tuloksista
 • liiton luottamusmiestoiminnan kehittäminen ja seuranta
 • keskushallintotason pääluottamusmiestehtävät Pääesikunnassa
 • luottamusmiesyhteistyö JHL:ssä ja muiden järjestöjen kanssa
 • alueellisten pääluottamusmiesten tuki
 • edunvalvontakoulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen.

Pääsopimuksen mukaiset sopimusten soveltamista koskevat erimielisyydet hoidetaan  liiton päätoimisten pääluottamusmiesten ohjauksessa ja vastuulla.


Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä