Liity jäseneksi Aliupseeriliittoon Tee muutosilmoitus jäsentietoihin

Luottamusmiessopimus

Luottamusmiessopimuksen (7.2.2018) mukaan liitolla on kaksi päätoimista pääluottamusmiestä, kolme puolustushaarojen pääluottamusmiestä sekä yhteensä 46 valtakunnallista ja paikallista luottamusmiestä. Valtakunnallisille ja paikallisille luottamusmiehille valitaan myös varahenkilöt.

Päätoimisten pääluottamusmiesten toimipaikkana on liiton toimisto, puolustushaarojen pääluottamusmiesten toimipaikkoina ao. puolustushaaran esikunta sekä paikallisten luottamusmiesten toimipaikkoina ao. henkilön joukko-osasto.

Päätoimiset pääluottamusmiehet ovat kokonaan työstävapautettuja. Puolustushaarojen pääluottamusmiehillä on työstävapautusta 80 %.

Paikallisten luottamusmiesten työstävapautus on sidoksissa edustettavien määrään. Alle 50 edustettavaa kohden työstävapautusta on yksi päivä kolmen viikon työaikajaksossa, alle 150 edustettavaa kohden kolme työpäivää ja yli 150 edustettavan osalta työstävapautusta on yksi viikko kolmea viikkoa kohden. Työstävapautus ei sisällä virkaehtosopimuksen mukaista työnantajan tukemaa ay-koulutusta.

Työnantaja hankkii luottamusmiehille tehtävässään tarvittavat työvälineet kuten matkaviestimen ja internet -yhteyden.

Luottamusmiesten yhteystiedot

 

luottamusmiehet


Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä