Liity jäseneksi Aliupseeriliittoon Tee muutosilmoitus jäsentietoihin

Luottamusmiesten koulutus

Aliupseeriliiton koulutusjärjestelmä sisältää luottamusmiesten perus- jatko- ja täydennyskursseja, puolustushaarakohtaista koulutusta, yhteistoiminnan perus- ja jatkokurssin, palkkausjärjestelmäkurssin sekä puheenjohtajien neuvottelupäivät. Kurssikohtaisilla sivuilla on tarkemmat kuvaukset kunkin kurssin kohderyhmästä, tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä.

Koulutustarjontaan voi lisäksi sisältyä erilaisia edunvalvontapäiviä ja teemakursseja. Näiden kurssien kohderyhmät ja sisällöt määritellään erikseen.

Luottamusmiehet-, varaluottamusmiehet ja yhdistysten puheenjohtajat ovat oikeutettuja palkalliseen virkavapaaseen osallistuessaan Aliupseeriliiton järjestämään ammattiyhdistyskoulutukseen. Koulutusoikeudesta on säädetty tarkemmin virkaehtosopimuksen liitteessä Sopimusmääräykset ammattiyhdistyskoulutuksesta.

Vuoden 2018 koulutustarjonta

14. - 16.3. Yhteistoiminnan peruskurssi
7. - 8.3. Merivoimien alueelliset luottamusmiespäivät
20. - 22.3. Maavoimien alueelliset luottamusmiespäivät
20. - 21.3. Ilmavoimien alueelliset luottamusmiespäivät
10. - 12.4. Luottamusmiesten peruskurssi 
24. - 26.4. Palkkausjärjestelmä peruskurssi
29. - 31.5. Palkkausjärjestelmä jatkokurssi
11. - 13.9. Luottamusmiesten jatkokurssi
26. - 28.9. Luottamusmiesten täydennyskurssi I
3. - 4.10. Työsuojelun ajankohtaispäivät
31.10. - 1.11. Yhteistoiminnan jatkokurssi
14. - 16.11. Luottamusmiesten täydennyskurssi II

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu aina jäsensivujen kautta.


Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä