Liity jäseneksi Aliupseeriliittoon Tee muutosilmoitus jäsentietoihin

Aliupseeriliiton ammattiyhdistyskoulutus

Aliupseeriliiton koulutusjärjestelmä sisältää luottamusmiesten perus- jatko- ja täydennyskursseja, puolustushaarakohtaista koulutusta, yhteistoiminnan perus- ja jatkokurssin, palkkausjärjestelmäkurssin sekä puheenjohtajien neuvottelupäivät. Kurssikohtaisilla sivuilla on tarkemmat kuvaukset kunkin kurssin kohderyhmästä, tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä.

Koulutustarjontaan voi lisäksi sisältyä erilaisia edunvalvontapäiviä ja teemakursseja. Näiden kurssien kohderyhmät ja sisällöt määritellään erikseen.

Luottamusmiehet-, varaluottamusmiehet ja yhdistysten puheenjohtajat ovat oikeutettuja palkalliseen virkavapaaseen osallistuessaan Aliupseeriliiton järjestämään ammattiyhdistyskoulutukseen. Koulutusoikeudesta on säädetty tarkemmin virkaehtosopimuksen liitteessä Sopimusmääräykset ammattiyhdistyskoulutuksesta.

Vuoden 2017 koulutustarjonta

8. - 9.2. Yhteistoiminnan jatkokurssi
8. - 9.3. Merivoimien alueelliset luottamusmiespäivät
15. - 17.3. Palkkausjärjestelmä peruskurssi
22. - 24.3. Maavoimien alueelliset luottamusmiespäivät
29. - 30.3. Ilmavoimien alueelliset luottamusmiespäivät
4. - 6.4. Luottamusmiesten peruskurssi 
3. - 5.5. Yhteistoiminnan peruskurssi
23. - 25.8. Palkkausjärjestelmä jatkokurssi
5. - 7.9. Luottamusmiesten jatkokurssi
4. - 6.10. Luottamusmiesten täydennyskurssi I
8. - 10.11. Luottamusmiesten täydennyskurssi II

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu aina jäsensivujen kautta.


Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä