Liity jäseneksi Aliupseeriliittoon Tee muutosilmoitus jäsentietoihin

Sopimussanastoa

Neuvottelijat:
Palkansaajien edustajat:
Akava = akateemisesti koulutettujen ammatillinen keskusjärjestö, jossa on 34 jäsenjärjestöä ja 553 000 jäsentä
SAK = Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, jossa on 22 ammattiliittoa ja yli 1 000 000 jäsentä
STTK = Toimihenkilökeskusjärjestö, jossa on 19 jäsenjärjestöä ja 640 000 jäsentä

Työnantajien edustajat:
EK = Elinkeinoelämän Keskusliitto
KT = Kunnallinen työmarkkinalaitos
VTML = Valtion työmarkkinalaitos
Kirkon Työmarkkinalaitos

Sopimusmalleja:
Tulopoliittinen kokonaisratkaisu eli tupo = ns kolmikantasopimus, johon palkansaajien ja työnantajan lisäksi osallistuu valtioneuvosto. Palkankorotusten lisäksi sisältää yleensä vero- ja sosiaaliratkaisuja. Tupo malleja ovat mm elvyttävä, vakauttava, työllisyystupo tai ostovoimatupo, painotuksen mukaisesti.


Keskitetty tuloratkaisu = työmarkkinajärjestöjen palkoista ja muista työ- sekä virkaehdoista tekemä sopimus, jonka pohjalta jäsenliitot solmivat omat sopimukset.


Liittokohtainen sopimus = palkansaajajärjestöjen ja työnantajien neuvottelema ja sopima sopimus, joka vaihtelee sopimusaloittain.

 

Muita tärkeitä sanoja:
Ansiokehitystakuu = tavoitteena turvata liukumattomille aloille tasasuhtainen palkkakehitys. Tarkastellaan myöhemmin palkkojen keskinäistä kehitystä ja mikäli joillakin aloilla palkkakehitys on ollut sovittua korkeampaa, korotetaan myös muiden palkkoja sovitusti. Yleensä ansiokehitystakuu on sovittu niin väljäksi, ettei se laukea


Indeksi = suhdeluku, joka ilmaisee mm palkkojen muutosta sovitulla aikavälillä


Järjestelyvara = palkankorotuserä, jonka kohdentamisesta sovitaan liitto- ja virasto-/yrityskohtaisesti


Kaprokki = pääneuvottelijoiden alaisuudessa toimiva koorninaatiotyöryhmä


Kuoppakierros = järjestelyvaraerä, jossa osa käytetään esim palkkaluokkien kohdentamiseen. Tällöin vain osa saa palkankoruksen


Kustannusvaikutus = ilmaisee, paljonko jokin sopimus tai sen osa nostaa työnantajan työvaoimakustannuksia


Laatukysymys = tavoitteena parantaa työmarkkinoiden laadullisia asioita. Tällaisia ovat esim työajanlyhennykset tai erilaiset vapaajärjestelyt. Sisältää yleensä kustannusvaikutuksen


Liittoerä = sama kuin järjestelyvaraerä


Matalapalkkaerä = summa, jolla nostetaan prosenttuaalisesti enemmän pienipalkkaisten palkkoja. Sovitaan jokin taso, jonka alapuolelle jäävien osuus sopimusalasta ratkaisee erän suuruuden ja tämä jaetaan kuoppakierroksena tai suoraan euromääräisenä kaikkien palkkoihin


Naispalkkaerä = tavoitteena tasottaa naisten ja miesten palkkaeroja. Laskentapohjana naisten suhteellinen osuus sopimusalalla, mikä kerrotaan sovittu prosenttiluvulla. Näin saatu prosenttiluku kerrotaan sopimusalan kokonaispalkkasummalla, jonka jälkeen saatu summa kohdennetaan naisten ja miesten palkkaerojen tasaamiseksi


Näkemysero tai –haarukka = vaatimus ja tarjousten ero


Palkkaliukuma = sopimusalalla maksetaan enemmän palkkaa kuin on sovittu. Katso tilastoliukuma


Palkkaperintö = liukuman kaltainen laskennallinen termi, jossa sopimusalalla on jäänyt kohdentamatta sovittu summa


Päänavaussopimus = neuvottelukierroksella ensimmäisenä sovittu työ- tai virkaehtosopimus


Sekalinja tai -ratkaisu = palkankorotukset sovitaan euro- ja prosenttiratkaisuna (esim muodossa x euroa, kuitenkin vähintään y prosenttia)


Sopimuskausi = aika, jonka sopimus sovitaan olevan voimassa


Tasa-arvoerä = matalapalkka- ja naispalkkaerän yhdistelmämalli


Tekstikysymys = sopimusasia, joka käsittelee muuta kuin rahaa. Sisältää yleensä kustannusvaikutuksen


Tilastoliukuma = sopimusalalta häviää joko pieni- tai suuripalkkaisia, jolloin palkkakehityksen keskiarvot vääristyvät ja tilaistoissa ilmenee liukumaa jompaankumpaan suuntaan


Tupopöytä = yleisilmaisu keskitetyn kokonaisratkaisun neuvotteluille. Sovitaan raamit liitto- tai virastokohtaisille neuvotteluille


Virastoerä = sama kuin järjestelyvara- tai liittoerä


Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä