Liity jäseneksi Aliupseeriliittoon Tee muutosilmoitus jäsentietoihin

Järjestökoulutus

Aliupseeriliiton koulutusjärjestelmä sisältää järjestökoulutusta ja luottamusmieskoulutusta. Tutustu luottamusmieskoulutukseen

Jäsenyhdistysten puheenjohtajat kutsutaan kerran tai kaksi kertaa vuodessa Puheenjohtajien neuvottelupäiville. Kaksipäiväisen koulutuksen aikana puheenjohtajat pääsevät perehtymään ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä kehittämään oman yhdistyksensä toimintaa.

Yhdistysten puheenjohtaja ovat oikeutettuja palkalliseen virkavapaaseen osallistuessaan puheenjohtajapäiville ja Aliupseeriliiton järjestämään ammattiyhdistyskoulutukseen. Kaikille puheenjohtajille tarkoitettuja peruskursseja ovat Luottamusmiesten peruskurssi ja Yhteistoiminnan peruskurssi. Koulutusoikeudesta on säädetty tarkemmin virkaehtosopimuksen liitteessä Sopimusmääräykset ammattiyhdistyskoulutuksesta.

Järjestötoiminnan perusteet -kurssi on tarkoitettu yhdistysten hallituksessa toimiville ja näistä tehtävistä kiinnostuneille. Aliupseeriliitto maksaa näillä kursseilla osallistujien koulutus- ja matkakulut, koulutuksen aikaiset ruokailut sekä mahdolliset majoituskulut.Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä