Liity jäseneksi Aliupseeriliittoon Tee muutosilmoitus jäsentietoihin

Osaava jäsen Aliupseeriliitossa 

Aliupseeriliitto käynnisti vuoden 2016 alussa laajan ja monipuolisen jäsenten osaamisen kehittämisen. Osaava jäsen –toimintamallin tarkoituksena on auttaa jäseniä ennakoimaan työelämän pulmatilanteita sekä kannustaa heitä toimimaan omassa ammattiyhdistyksessään.

Osaava jäsen –toimintamallin tavoitteena on lisätä henkilöjäsenten tietämystä omista edunvalvontakysymyksistään ja madaltaa jäsenen puuttumiskynnystä omia asioitaan koskevissa työelämän eri pulmatilanteissa. Kehitystyö kohdistuu henkilöjäsenten lisäksi liiton hallitukseen, henkilöstön edustajiin sekä toimiston henkilöstöön.

Lisäksi toiminnalla lisätään jäsenten tietämystä omista vaikutusmahdollisuuksistaan paikallisyhdistyksen jäsenenä. Tavoitteena on motivoida jäseniä toimimaan aktiivisesti omissa yhdistyksissään ja saada heidät kiinnostumaan erilaisista henkilöstönedustajien tehtävistä.

Toimintamallin jalkautus alkoi marraskuuss 2016. Tuolloin Aliupseeriliiton jäsenet saivat jäsenkalenterin mukana Osaava jäsen –oppaan. Oppaaseen on koottu perustietoa muun muassa tehtävänkuvaukseen, palkkaukseen, kehityskeskusteluun ja palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä keskeisistä asioista. Tavoitteena on, että jäsen sen avulla osaisi itse määrittää hälytysrajan, milloin hänen tulee olla yhteydessä omaan luottamusmieheensä työelämän pulmatilanteissa.

Paikallisyhdistykset saavat Osaava jäsen –oppaan lisäksi käyttöönsä opetuspaketin, minkä avulla ne voivat kouluttaa omia jäseniään. Osaava jäsen –teemat ovat laajalti esillä myös Aliupseeriliiton edunvalvonta- ja järjestökoulutuksessa. 

>> Lue Osaava jäsen -artikkeleita Ammattisotilaasta

Tutustu Osaava jäsen -oppaaseen


Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä