Liity jäseneksi Aliupseeriliittoon Tee muutosilmoitus jäsentietoihin

Mitalin esittäminen jäsenelle

Yhdistykset voivat esittää jäsenilleen Aliupseeriliiton ansiomitalia. Mitalit myönnetään palkitsemisohjeen mukaisesti ansioituneille yhdistysten jäsenille.

Aliupseeriliiton hallitus käsittelee yhdistysten mitaliesitykset. Päätökset mitalien saajista tehdään tehtyjen esitysten perusteella. Esitysten tulee olla huolellisesti täytettyjä ja kirjoitettujen perusteiden tulee täyttää palkitsemisohjeen kriteerit.

Ohje Aliupseeriliiton ansiomitalin esityskaavakkeen täyttämiseksi

Tutustu palkitsemisperusteisiin ennen esityksen tekemistä. Palkittavan tulee täyttää palkitsemiskriteerit.

1. Palkittavaksi esitettävän henkilön täsmälliset henkilötiedot täytetään lomakkeelle.

2. Kohtaan Aiemmat huomionosoitukset ja palkitsemiset sekä ajankohdat kirjataan mahdollisimman tarkasti henkilön saamat aiemmat huomionosoitukset sekä palkitsemiset sekä näiden ajankohdat.

3. Kohtaan Esitettävä mitali merkitään esitettävän mitalin luokka (hopeinen / kultainen) sekä esitettävä palkitsemisajankohta.

4. Kohtaan Luottamustoimet kirjataan mahdollisimman tarkasti henkilön hoitamat luottamustoimet sekä näiden ajanjaksot. Ajanjaksot merkitään ensisijaisesti täsmällisillä päivämäärillä. Jokainen tehtävä eritellään.

5. Kohtaan Perustelut perustellaan tarkemmin esitettävän ansioita luottamustoimien hoitamisessa sekä yhdistyksen tai Aliupseeriliiton toiminnassa.

6. Allekirjoitettu esitys toimitetaan määräaikaan mennessä liiton toimistoon

Mitalinesityslomake (pdf)

Mitalinesityslomake (docx)Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä