Liity jäseneksi Aliupseeriliittoon Tee muutosilmoitus jäsentietoihin

Aliupseeriliiton talousohje

Aliupseeriliiton hallinnossa, varojen ja omaisuuden hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa noudatetaan kirjanpitolain ja –asetuksen, tilintarkastuslain, yhdistyslain sekä liiton sääntöjen, edustajiston kokouksen ja hallituksen päätösten lisäksi tämän talousohjeen määräyksiä.

Aliupseeriliiton henkilökunnan, liiton hallintoon valittujen henkilöiden sekä muiden luottamushenkilöiden on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että liiton omaisuutta ja varoja hoidetaan luotettavasti ja tarkoituksenmukaisesti.

>> Lataa Aliupseeriliiton talousohjeTulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä