Liity jäseneksi Aliupseeriliittoon Tee muutosilmoitus jäsentietoihin

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa Pohjoismaissa sekä sen ulkopuolella mikäli ne seikat, joihin vakuutustapahtuma perustuu, ovat syntyneet sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain tarkoittamassa toiminnassa taikka suomalaisessa sota-aluksessa. 

Vastuuvakuutus

Vakuutuskorvaus on henkilö-ja esinevahingoissa 100 000 euroa vahinkotapahtumaa kohti. Omavastuuosuus on 100 euroa. 

Oikeusturvavakuutus

Vakuutuskorvaus on enintään 17 000 euroa vahinkotapahtumaa kohti. Vakuutusmäärä on kuitenkin enintään riidanalaisen etuuden kaksikertainen määrä. Omavastuuosuus on 15 % korvattavista kustannuksista, kuitenkin vähintään 170 euroa. Aliupseeriliiton hallituksen päätöksellä liitto voi maksaa omavastuuosuuden.


Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä