Liity jäseneksi Aliupseeriliittoon Tee muutosilmoitus jäsentietoihin

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämiestä riita- ja rikosasioissa.

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa Pohjoismaissa sekä sen ulkopuolella mikäli ne seikat, joihin vakuutustapahtuma perustuu, ovat syntyneet sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain tarkoittamassa toiminnassa taikka suomalaisessa sota-aluksessa. Lisäksi edellytetään, että ne seikat, joihin vakuutustapahtuma perustuu, ovat syntyneet mainitulla alueella, ja että asia voidaan välittömästi saattaa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa Suomessa.

Vakuutuksesta ei siten korvata kuluja asioissa, jotka käsitellään hallinnollisissa viranomaisissa tai erikoistuomioistuimissa, esimerkiksi lääninhallituksessa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Vakuutuksesta korvataan vain asiat, jotka liittyvät vakuutetun työsuhteeseen taikka virkamiehenä toimimiseen.

Vastuuvakuutus

Vakuutuskorvaus on henkilö-ja esinevahingoissa 100 000 euroa vahinkotapahtumaa kohti. Omavastuuosuus on 100 euroa. 

Oikeusturvavakuutus

Vakuutuskorvaus on enintään 17 000 euroa vahinkotapahtumaa kohti. Vakuutusmäärä on kuitenkin enintään riidanalaisen etuuden kaksikertainen määrä. Omavastuuosuus on 15 % korvattavista kustannuksista, kuitenkin vähintään 170 euroa. Aliupseeriliiton hallituksen päätöksellä liitto voi maksaa omavastuuosuuden.


Muistathan!

Sopimusjuristit palvelevat kaikissa niissä tilanteissa, jolloin liiton ammatillinen oikeusturva- ja vastuuvakuutus on voimassa.

>> Tietoa Aliupseeriliiton sopimusjuristien palveluista

Lisätietoa vakuutusturvasta Aliupseeriliiton toimistolta.


Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä