Liity jäseneksi Aliupseeriliittoon Tee muutosilmoitus jäsentietoihin

Matti Ojala

Vääpeli Matti Ojala ilmoittaa käytettävyytensä Aliupseeriliitto ry:nKuvaOjala puheenjohtajan tehtävään. Olen syntynyt vuonna 1983 Etelä-Pohjanmaalla Lapualla. Nykyisin asun perheeni kanssa Keski-Suomessa Karstulassa. Mieluisia vapaa-ajan harrastuksia ovat perheen kanssa ajan viettäminen, lukeminen ja liikunta. Urheiluharrastuksen painopiste on viimeaikoina ollut kestävyysurheilun puolella.

Aloitin urani puolustusvoimien palveluksessa vuonna 2004. Olen lähes koko palvelusurani ajan palvellut turvallisuustoimialan tehtävissä. Nykyisen tehtäväni 1. Logistiikkarykmentin Itä-Suomen turvallisuusyksikön Ähtärin vartioston johtajana aloitin vuonna 2015. Puolustusvoimien täydennyskoulutusta olen suorittanut yleiskurssikokonaisuudelle asti.

Ammattiliiton toimintaan liittyvissä luottamustehtävissä olen toiminut lähinnä paikallisyhdistyksen erilaisissa tehtävissä.
Vahvuuksiani ovat perusteellisuus, tarkkuus ja tasapuolisuus. Minua on erittäin vaikea saada provosoitumaan. Mikäli en tiedä tai osaa jotain asiaa, otan siitä selvää.
Heikkouksiani tarkastellessani arvioin, että saatan joissain asioissa olla liian tarkka. Etelä-Pohjalainen syntyperäni saattaa joissain tilanteissa näyttää sen vähemmän mairittelevia piirteitä. Päättäväisyys on hyve vain tiettyyn rajaan saakka.

Arvostan täsmällisyyttä sekä toiset huomioon ottavaa vuorovaikuttamista. Toiset huomioon ottava vuorovaikutus luo pohjan hyvälle yhteishengelle ja ilmapiirille. Perustoimintamallina olevalla hyvällä vuorovaikutuskulttuurilla voidaan välttyä eritasoisilta ristiriitatilanteilta, myös edunvalvonnallisessa mielessä.

Aliupseeriliitto on varmasti vakiinnuttanut asemansa muiden puolustusvoimien piirissä toimivien edunvalvontajärjestöjen rinnalla. Kentältä tilannetta seuranneena voin todeta, että aliupseeristo on kiihtyvällä vauhdilla lyönyt itsensä läpi vakuuttavana ammattilaisten ammattiryhmänä. Meidän on myös tulevaisuudessa ansaittava tämä arvostus päivittäisessä työssä.

Toimimme kansallisessa ympäristössä, kansainvälisten vaikuttimien vaikuttaessa meihin välillisesti ja välittömästi. Toimintaympäristössä on otettava huomioon enemmän asioita, kuin aiemmin. Liitto on jatkossakin jäsenistöään varten.


Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä