Siirry sisältöön

Aliupseeriliitto hyväksyi Nato-palvelussuhteen ehdot

Aliupseeriliiton hallitus hyväksyi 13.2.2024 kokouksessaan Puolustusministeriön neuvotteluesityksen Naton komento- ja johtorakenteen palvelussuhteiden ehdoista. Myös muut Puolustusvoimien palveluksessa olevia edustavat henkilöstöjärjestöt ovat hyväksyneet neuvotteluesityksen. Valtiovarainministeriö hyväksyi esityksen 16.2.

Palvelussuhteen ehdot ovat kokonaisuus, joka rakentuu kokonaispalkkauksesta sekä komennettavien muista tukimuodoista ulkomaan tehtävän aikana. Nato-tehtävissä palvelusarvo on sidottu kotimaan tehtäviä voimakkaammin tehtävätasoihin. Palkkauksen määrittely perustuu aliupseerin omaan palvelusarvoon, jolla hänet tehtäviin komennetaan.

Työaikaa määrittävät Naton eri esikuntien ja erillislaitosten työaikaohjeet. Puolustusvoimien työaikasopimusta ei näin ollen sovelleta. Kokonaispalkkauksessa on huomioitu ennakolta mahdollisia säännöllisen työajan poikkeamia. Naton työaikaohjeiden rinnalle neuvotteluissa sovittiin työajan seurantamekanismit, joiden avulla tarkastelujakson jälkeen sopijaosapuolten on helpompaa arvioida kokonaispalkkauksen toimivuutta.

Aliupseeriliitto julkaisee sopimuksen tarkemman sisällön jäsensivuilla, kun sopimus on allekirjoitettu.