Siirry sisältöön

Yhteistoiminta

Yhteistoiminnalla edistetään työpaikan ja sen henkilöstön vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa. Toiminnan tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää hallintoyksikön toimintaa ja henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa työpaikalla tehtäviin päätöksiin koskien työtä, työoloja ja henkilöstön asemaa.

Yhteistoiminnan perustana on Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa ja sopimus yhteistoiminnasta Puolustusvoimissa. Yhteistoiminnan piiriin kuuluvat kaikki työntekemiseen, työoloihin ja työmenetelmiin kuuluvat asiat. Toiminnan tavoitteena on lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työhönsä ja tuottaa työnantajalle kaikki oleellinen tieto päätöksenteon tueksi.

Asioita voidaan tuoda yhteistoimintamenettelyyn sekä työnantajan että henkilöstön aloitteesta.

Puolustusvoimien yhteistoimintaelimet toimivat kolmella tasolla: Keskushallintotasolla puolustusvoimien yhteistoimintaelin, aluehallintotasolla puolustushaaran yhteistoimintaelin ja paikallistasolla joukko-osaston yhteistoimintaelin. Työyhteisössä havaittujen epäkohtien ja työhön liittyvien kehitysehdotusten eteenpäin vieminen käynnistyy yleensä paikallistasolta. Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset valitsevat aliupseerien edustajat työpaikkojen yhteistoimintaelimiin.