Siirry sisältöön

Työelämä toimivaksi

Aliupseeriliiton edunvalvonta kattaa kaikki ne asiat, joita yksittäinen aliupseeri työelämän arjessa voi kohdata.Virkaehtosopimuksissa sovitaan virkamiesten palvelussuhteen ehdoista, kuten palkoista ja työajoista.  Aliupseeriliitto on mukana neuvottelemassa aliupseereita koskevista sopimusehdoista ja valvoo sopimusten noudattamista työpaikolla. Aliupseeriliitto osallistuu aktiivisesti myös työelämän lakien kehittämiseen.

Jokaisella työpaikalla on aliupseerien valitsema luottamusmies. Hän valvoo työelämää koskevien lakien, virkaehtosopimusten ja muiden työelämän pelisääntöjen noudattamista työpaikalla. Luottamusmies on työelämän asiantuntija, jonka puoleen voit kääntyä virkasuhteeseen liittyvissä asioissa. Jokaisella työpaikalla on yhteistoimintaelin ja siellä myös aliupseerien edustajia. Aliupseeriliitto ylläpitää luottamusmiesten ja muiden henkilöstön edustajien osaamista säännöllisellä koulutuksella.

Aliupseeriliitto haluaa toimiaa niin, että liiton jäsenet tuntevat omat oikeutensa ja velvollisuutensa virkamiehinä ja osaavat toimia oikein erilaisissa työelämätilanteissa.