Siirry sisältöön

Työttömyysturva

Aliupseeriliiton jäsenmaksu sisältää Työttömyyskassa Aarian jäsenmaksun. Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen lakisääteisiä etuuksia. Näitä ovat ansiopäiväraha (ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha) ja vuorottelukorvaus vuorotteluvapaan ajalta.

Työttömyyskassa-asiamiehesi Aliupseeriliitossa on toimistosihteeri Jaana Pakarinen (jaana.pakarinen@aliupseeriliitto.fi). Häneltä saat lisää tietoja työttömyysturvastasi. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä Työttömyyskassa Aariaan (eAsiointi tai puh 020 7655 900).

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön TYJ:n sivuilta löydät lisää tietoa työttömyysturvasta. Sivuilla on myös päivärahalaskuri ja ansiopäiväraha- ja vuorotteluvapaakorvaushakemuslomakkeet.

Työssäoloehto

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saaminen edellyttää, että olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja jäsenyyden aikana olet ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa viimeisen 28 kuukauden aikana. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen viikko, jonka aikana olet tehnyt työtä vähintään 18 tuntia.

Työttömyysedun saamisen ehto alle 25-vuotiaille

Jos olet 18-24-vuotias työtön, etikä sinulla ole ammatillista koulutusta, sinun pitää hakea opiskelemaan vähintään kahteen sellaiseen koulutukseen, joka alkaa seuraavaa syksynä, johtaa tutkintoon ja parantaa ammatillisia valmiuksiasi. Jos et hae koulutukseen, kieltäydyt koulutuspaikasta tai keskeytät koulutuksen, voit menettää oikeutesi työttömyysetuuteen toistaiseksi.