Siirry sisältöön

Arbetslöshetsskydd

Underofficersförbundets medlemsavgift innehåller kassamedlemsavgiften till Arbetslöshetskassan Aaria. Arbetslöshetskassan betalar lagstadgade förmåner åt sina medlemmar. Dessa är inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning för alterneringsledighet.

Ditt arbetslöshetskassaombud i Underofficersförbundet är byråsekreterare Jaana Pakarinen (jaana.pakarinen@aliupseeriliitto.fi). Av henne får du ytterligare information om ditt arbetslöshetsskydd. Du kan också direkt kontakta Arbetslöshetskassan Aaria (asiakaspalvelu@aariakassa.fi, 020 7655 900).

På Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf:s (TYJ) webbplats hittar du ytterligare information om arbetslöshetsskyddet. På webbplatsen finns det även en dagpenningräknare och blanketter för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning.

Arbetsvillkoret

För att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning krävs det att du har varit medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor och att du under medlemskapet har haft avlönat arbete i minst 26 veckor under de senaste 28 månaderna. Varje vecka då du har arbetat minst 18 timmar räknas till arbetsvillkoret.

Villkor för arbetslöshetsförmåner för personer under 25 år

Om du är 18–24 år och arbetslös samt saknar yrkesutbildning måste du söka till minst två sådana examensinriktade utbildningar som börjar följande höst, och som förbättrar dina yrkeskompetenser. Om du inte ansöker till utbildning, nekar till en studieplats eller avbryter en utbildning kan du förlora din rätt till arbetslöshetsförmåner tills vidare