Siirry sisältöön

Kompetent medlem

Underofficersförbundet vill bidra till att öka medlemmarnas kunskap om intressebevakningsfrågor som gäller dem. Vi vill hjälpa medlemmarna att förutse problemsituationer i arbetslivet och handla rätt i problemsituationer som kommer upp på arbetsplatsen.

Vi uppmuntrar medlemmarna att vara aktiva i sin fackförening och därmed påverka förhållandena på sin arbetsplats. De som är intresserade av underofficerarnas intressebevakning kan söka sig till förtroendemanna- och samarbetsuppgifter och gå vidare inom intressebevakning från lokal nivå till regionala och riksomfattande uppgifter.

Medlemmar kan ställa upp som styrelsemedlemmar i sin fackförening. Underofficersförbundets medlemsföreningar väljer medlemmar till Underofficersförbundets styrelse bland föreningarnas erfarna fackföreningsaktörer.

En kompetent medlem bör veta
  • hurdana tjänster Underofficersförbundets medlemmar har rätt till
  • vem som är förtroendeman på den egna arbetsplatsen och i vilka frågor hen kan hjälpa
  • hur en uppgiftsbeskrivning görs
  • vilka faktorer som påverkar lönen
  • vad den avtalsenliga arbetstiden är
  • hur anställda kan påverka genom samarbete på den egna arbetsplatsen
  • hur medlemmen kan påverka i sin fackförening