Siirry sisältöön

Bli medlem

Fyll i ansökan om att bli medlem då du vill ansluta dig som medlem i Underofficersförbundet. På blanketten anges förutom dina personuppgifter även på vilken förvaltningsenhet inom Försvarsmakten du arbetar och när du har inlett arbetet. Anmäl även vilken medlemsförening inom Underofficersförbundet du vill ansluta dig till. Vi underrättar Försvarsmakten och den medlemsförening inom Underofficersförbundet som du valt om ditt medlemskap.

Medlemsavgiften för Arbetslöshetskassan Aaria ingår i Underofficersförbundets medlemsavgift. På blanketten meddelar du även om du önskar bli medlem i arbetslöshetskassan. Vi förmedlar informationen till Arbetslöshetskassan Aaria. Kassan kontaktar sina medlemmar separat. Observera att medlemskapet i arbetslöshetskassan inleds först när kassan har godkänt ditt medlemskap, bekräftat det skriftligen och du har betalat din första medlemsavgift.

Genom att fylla i ansökan om att bli medlem befullmäktigar du Försvarsmakten i egenskap av arbetsgivare att innehålla Underofficersförbundets medlemsavgift direkt av din lön. Om du vill betala din medlemsavgift själv till förbundet ska du meddela förbundets kontor om detta (toimisto@aliupseeriliitto.fi), efter att du har sänt blanketten.

I vilken förening vill du bli medlem?

Till ansökan om att bli medlem