Siirry sisältöön

Ändringar i medlemsuppgifter

Anmäl ändringar i dina kontaktuppgifter och ditt föreningsmedlemskap, samt eventuella tjänstledigheter och byte av truppförband, med denna blankett. Med blanketten anmäls även om du befullmäktigar förbundet att förmedla uppgiften om att du avslutat medlemskapet till Arbetslöshetskassan Aaria.

Om du efter pensioneringen vill övergå som medlem i Underofficersförbundets EVP-förening ska du meddela detta med denna blankett. Som medlem i EVP-föreningen omfattas du även i fortsättningen av medlemsförmånerna i Underofficersförbundet.

Medlemsnumret som efterfrågas på blanketten hittar du i ditt medlemskort.

Personuppgifterna som du anger på denna blankett registreras i Underofficersförbundets medlemsregister. Uppgifterna raderas ur webbplatsens blankettdatabas så snart som möjligt efter att de anmälda ändringarna har registrerats i medlemsregistret.

Anmälan om ändring av medlemsuppgifter