Siirry sisältöön

Aliupseeriliitto

Vi skyddar din rygg

Underofficersförbundet företräder kompromisslöst sina medlemmars lönemässiga, yrkesmässiga och rättsliga ställning med en samarbets- och utvecklingsorienterad inställning.

Bli medlem

Underofficersförbundet företräder underofficerare, flygmekaniker, mekaniker och avtalsbundna soldater som är anställda av Försvarsmakten. Förbundets 20 medlemsföreningar har för närvarande cirka 3 600 medlemmar. Underofficersförbundet säkerställer och främjar kompromisslöst sina medlemmars lönemässiga, yrkesmässiga och rättsliga ställning med en samarbets- och utvecklingsorienterad inställning.