Siirry sisältöön

Militärpension

När din pensionsålder närmar sig bör du bekanta dig med Kevas sidor om militärpension. Keva sköter offentliga sektorns pensionsfrågor. I Kevas e-tjänst finns det information bland annat om avgångsåldern och vilka faktorer som påverkar pensionsbeloppet. I tjänsten Min pension hittar du information om din egen pension. Du kan lämna din pensionsansökan i tjänsten

Kom ihåg att redan i förväg meddela om din pensionering till förbundets kontor. Om du efter pensioneringen vill övergå som medlem i Underofficersförbundets EVP-förening ska du meddela detta till Underofficersförbundet samtidigt som du meddelar om pensioneringen.