Siirry sisältöön

Gör arbetslivet fungerande

I tjänstekollektivavtal avtalas det om tjänstemännens anställningsvillkor, såsom löner och arbetstider.  Underofficersförbundet deltar i förhandlingar om avtalsvillkor som gäller underofficerare och övervakar efterföljandet av avtalen på arbetsplatserna. Underofficersförbundet deltar även aktivt i utvecklingen av de lagar som rör arbetslivet.

På varje arbetsplats finns det en förtroendeman som underofficerarna valt. Hen övervakar att lagar som rör arbetslivet, tjänstekollektivavtalen och andra spelregler rörande arbetslivet iakttas på arbetsplatsen. Förtroendemannen är en arbetslivsexpert som du kan vända dig till i frågor som gäller tjänsteförhållandet. På varje arbetsplats finns det ett samarbetsorgan som även har representanter för underofficerarna. Underofficersförbundet upprätthåller förtroendemännens och de andra personalrepresentanternas kunnande genom regelbunden utbildning.

Underofficersförbundet vill verka så att förbundets medlemmar vet sina rättigheter och skyldigheter som tjänstemän och kan handla rätt i olika situationer i arbetslivet.