Siirry sisältöön

Osaava jäsen

Aliupseeriliitto julkaiseen Ammattisotilas-lehdessä ja verkkopalveluissaan tietoa ammattisotilaiden työelämään liittyvistä teemoista. Haluamme auttaa jäseniämme ymmärtämään heidän oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan työelämässä. Haluamme auttaa jäseniä ennakoimaan työelämän pulmatilanteita ja toimimaan oikein työpaikalla eteen tulevissa ongelmatilanteissa.

Kannustamme jäseniä toimimaan aktiivisesti omassa ammattiyhdistyksessään ja sitä kautta vaikuttamaan oman työpaikan olosuhteisiin. Aliupseerien edunvalvonnasta kiinnostuneiden on mahdollista hakeutua luottamusmies- ja yhteistoimintatehtäviin ja edetä edunvalvojan uralla paikalliselta tasolta myös alueellisiin ja valtakunnallisiin tehtäviin.

Jäsenet voivat hakeutua oman ammattiyhdistyksensä hallitukseen. Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset valitsevat yhdistysten kokeneita ammattiyhdistystoimijoita Aliupseeriliiton hallitukseen.

Osaavan jäsenen tulee tietää
  • minkälaisiin palveluihin Aliupseeriliiton jäsenet ovat oikeutettuja
  • kuka on oman työpaikan luottamusmies ja missä asioissa hän voi auttaa
  • miten tehtävänkuvaus laaditaan
  • mitkä asiat vaikuttavat palkan muodostukseen
  • mikä on sopimuksenmukainen työaika
  • miten työntekijät vaikuttavat yhteistoiminnassa omalla työpaikallaan
  • miten jäsen voi vaikuttaa omassa ammattiyhdistyksessään