Siirry sisältöön

Aliupseeriliiton jäsenyhdistykset

Aliupseeriliiton jäsenet liittyvät jonkun paikallisyhdistyksen jäseneksi. Aliupseeriliitolla on 18 työssäkäyviä jäseniä edustavaa yhdistystä sekä EVP-yhdistys. Yhdistykset vastaavat oman vastuualueensa luottamusmiesten toiminnasta ja muiden henkilöstön edustajien toiminnasta. Yhdistykset päättävät Aliupseeriliiton sääntöjen mukaisesti liiton edustajakokouksessa muun muassa liiton toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta ja valitsevat liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet.

Jäsenyhdistysten vastuualueet

Ilmavoimien esikunta, Keski-Suomen Aliupseerit
Ilmasotakoulu, Keski-Suomen Aliupseerit
Jääkäriprikaati,  Pohjoisen Aliupseerit
Järjestelmäkeskus, Tampereen Seudun Aliupseerit
Kaartin jääkärirykmentti, Uudenmaan Aliupseerit
Kainuun prikaati, Tervareitin Aliupseerit
Karjalan prikaati, Kymenlaakson Aliupseerit
Lapin lennosto, Lapin Aliupseerit
Logistiikkalaitoksen esikunta, Tampereen Seudun Aliupseerit
1. Logistiikkarykmentti, Keski-Suomen Aliupseerit
2. Logistiikkarykmentti  Kanta-Hämeen Aliupseerit 
3. Logistiikkarykmentti, Tampereen Seudun Aliupseerit, Lapin Aliupseerit (Haapajärvi, Tervola) 
Maanpuolustuskorkeakoulu, Uudenmaan aliupseerit
Maasotakoulu, Lappeenrannan Aliupseerit, Haminan Aliupseerit (RUK)
Maavoimien esikunta, Mikkelin Aliupseerit
Merisotakoulu, Suomenlahden Aliupseerit
Merivoimien esikunta, Lounais-Suomen Aliupseerit
Pääesikunta, Uudenmaan Aliupseerit
Porin prikaati, Satakunnan Aliupseerit
Panssariprikaati, Kanta-Hämeen Aliupseerit
Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus, Keski-Suomen Aliupseerit
Puolustusvoimien tiedustelulaitos, Tilannealiupseerit
Puolustusvoimien tutkimuslaitos, Uudenmaan Aliupseerit
Rannikkoprikaati, Suomenlahden Aliupseerit
Rannikkolaivasto, Lounais-Suomen Aliupseerit (Pansio), Suomenlahden Aliupseerit (Upinniemi)
Räjähdekeskus Satakunnan Aliupseerit
Satakunnan lennosto Tampereen Seudun Aliupseerit
Sotilaslääketieteen keskus, Tampereen Seudun Aliupseerit
Utin jääkärirykmentti, Kymenlaakson Aliupseerit
Uudenmaan jääkäriprikaati, Dragsvikin Aliupseerit