Siirry sisältöön

Luottamusmiesten koulutus

Aliupseeriliiton edunvalvontakoulutusjärjestelmä sisältää luottamusmiesten perus- jatko- ja täydennyskursseja, puolustushaarakohtaista koulutusta, yhteistoiminnan perus- ja jatkokurssin sekä palkkausjärjestelmäkurssin. Koulutustarjontaan voi lisäksi sisältyä erilaisia edunvalvontapäiviä ja teemakursseja. Koulutuksella varmistamme, että henkilöstön edustajat osaavat auttaa jäseniä erilaisissa työelämän ongelmatilanteissa.

Luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, yhteistoimintaelimen jäsenet ja varajäsenet sekä yhdistysten puheenjohtajat ovat oikeutettuja palkalliseen virkavapaaseen osallistuessaan Aliupseeriliiton järjestämään ammattiyhdistyskoulutukseen. Koulutusoikeudesta on säädetty tarkemmin virkaehtosopimuksen liitteessä Sopimusmääräykset ammattiyhdistyskoulutuksesta.

Koulutuskalenteri vuonna 2024

 • 31.1. – 1.2. Palkkausjärjestelmäkurssi
 • 14. – 15.2. Yhteistoiminnan jatkokurssi
 • 20. – 22.3. Luottamusmieskauden avaus: Yhteiset alueelliset päivät
 • 10. – 12.4. Luottamusmies- ja yhteistoiminta (yhteistyössä RTU:n kanssa)
 • 15. – 17.5. Palkkausjärjestelmäkurssi
 • 28. – 30.8. Yhteistoiminnan peruskurssi
 • 11. – 13.9. Luottamusmiesten peruskurssi
 • 9. – 11.10 Palkkausjärjestelmäkurssi
 • 30. – 31.10. Työsuojelun ajankohtaispäivät
 • 20. – 22.11. Luottamusmiesten täydennyskurssi I
 • 27. – 29.11. Luottamusmiesten täydennyskurssi II

Luottamusmiesten peruskurssi

Luottamusmiesten peruskurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, varaluottamusmiehille ja yhdistysten puheenjohtajille.

Kurssin tavoitteena on perehdyttää kurssilaiset luottamusmiehen asemaan ja oikeuksiin, suomalaiseen ammattiyhdistyskenttään ja sopimusjärjestelmään, tärkeimpiin virkamiehen asemaa ja oikeuksia ohjaaviin lakeihin, tärkeimpiin virkaehtosopimusmääräyksiin sekä henkilöstöasioiden perusteisiin. Luottamusmiesten peruskurssi on luentopainotteinen.

Luottamusmiesten jatkokurssi

Luottamusmiesten jatkokurssi on tarkoitettu luottamusmiesten peruskurssin käyneille tai pitkän kokemuksen luottamusmiestehtävissä hankkineille luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille, toissijaisesti samoin edellytyksin yhdistysten puheenjohtajille.

Luottamusmiesten jatkokurssin tavoitteena on luottamusmiesten peruskurssilla opetettuihin asioihin liittyvä soveltamistaidon kehittäminen. Jatkokurssilla keskitytään erityisesti sopimusten soveltamisharjoitteluun.

Luottamusmiesten täydennyskurssi

Luottamusmiesten täydennyskurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille.

Kurssiin tavoitteena on ajankohtaisen edunvalvonta- ja sopimustietoisuuden päivittäminen.

Luottamusmiesten täydennyskurssin lähestymistapa on keskusteleva ja sillä on työnantajan edustajien, eri asiantuntijoiden ja Aliupseeriliiton omien toimijoiden luentoja, alustuksia tai muita esityksiä.

Alueelliset luottamusmiespäivät

Kurssilla tavoitteena on syventyä puolustushaarakohtaisiin edunvalvonnan ja sopimustoiminnan erityispiirteisiin ja ajankohtaisiin asioihin.

Alueelliset luottamusmiespäivät toteutetaan vuosittain puolustushaarakohtaisesti maa-, meri- ja ilmavoimissa. Myös Logistiikkalaitoksella ja Pääesikunnan alaisissa laitoksissa toteutetaan vastaava koulutus. Kurssi on suunnattu kunkin puolustushaaran luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille.

Kurssin lähestymistapa on keskusteleva. Alueellisilla luottamusmiespäivillä on työantajan edustajien ja muiden asiantuntijoiden luentoja ja liiton alueellisen pääluottamusmiehen ja kurssilaisten omia katsauksia ja muita esityksiä.

Palkkausjärjestelmän peruskurssi

Palkkausjärjestelmäkurssi on suunnattu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille.

Kurssin tavoitteena on perehdyttää kurssilaiset aliupseerien palkkausjärjestelmään: palkkausjärjestelmästä tehtyyn virkaehtosopimukseen, tehtävänkuvauksen laadintaan, tehtävän vaativuuden arvioinnin perusteisiin sekä käytännön arviointityöhön.

Palkkausjärjestelmäkurssin painopiste on käytännön arviointityön harjoittelussa mutta sillä on myös luento-opetusta.

Palkkausjärjestelmän jatkokurssi

Palkkausjärjestelmän jatkokurssi on suunnattu peruskurssin käyneille, hallintoyksikössään tehtävien arviointia suorittaville luottamusmiehille ja toissijaisesti peruskurssin käyneille varaluottamusmiehille.

Jatkokurssin tavoitteena on syventää peruskurssilla opetettuja asioita ja kehittää arviointitaitoja.

Jatkokurssin pääpaino on käytännön arviointityön syventävässä harjoittelussa. Lisäksi kurssilla on myös luento-opetusta.

Yhteistoiminnan peruskurssi

Yhteistoiminnan peruskurssi on tarkoitettu yhteistoimintaelimissä eri hallinnon tasoilla toimiville yt-edustajille, heidän varahenkilöilleen ja yhdistysten puheenjohtajille.

Yhteistoiminnan peruskurssin tavoitteena on perehdyttää kurssilaiset yt-edustajan asemaan ja oikeuksiin, yhteistoimintalainsäädännön ja Puolustusvoimien yhteistoimintasopimuksen perusteisiin sekä käytännön yhteistoimintamenettelyn eri muotoihin joukko-osastoissa.

Yhteistoiminnan peruskurssiin kuuluu niin luento-opetusta kuin käytännön harjoittelua.

Yhteistoiminnan jatkokurssi

Yhteistoiminnan jatkokurssi on tarkoitettu yhteistoiminnan peruskurssin käyneille jo yhteistoimintatehtävässä toimiville.

Yhteistoiminnan jatkokurssin tavoitteena on yt-peruskurssilla opetettuihin asioihin liittyvä soveltamistaidon kehittäminen. Kurssilla syvennytään yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvien asioiden toiminnalliseen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan joukko-osastoissa.

Kurssin painopiste on käytännön harjoitteissa mutta siihen kuuluu myös luento-opetusta.