Siirry sisältöön

Dragsvik Underofficerare, Dragsvikin Aliupseerit

Dragsvik Underofficerare rf representerar Underofficerare och avtalssoldater som tjänstgör i Nylands brigad. Föreningen har ungefär 100 medlemmar.

Dragsvik Aliupseerit ry edustaa Uudenmaan prikaatissa palvelevia aliupseereita ja sopimussotilaita.Yhdistyksessä on noin 100 jäsentä.

Kontakt information

dragsvik@aliupseeriliitto.fi

Styrelsen
Ordförande Thor-Erich Wiksten
Vice ordförande, informatör Marcus Johansson
Sekreterare  William Ekström
Kassör Oskar Kåll 
Klubbmästare Max Kiiski
Medlem  Markus Malmström
Suppleant  Markus Nordin
Suppleant  Ulf Sundqvist

Förtroendeman Thor-Erich Wiksten, 0299331765  
Vice förtroendeman  Marcus Johansson,  0299 337710