Siirry sisältöön

Aliupseeriliitto hakee alueellista pääluottamusmiestä

Aliupseeriliitto hakee alueellista pääluottamusmiestä ajalle 1.10.2024 – 29.2.2028. Tehtävän vastuualueena on Pääesikunta ja sen alaiset laitokset.

Pääluottamusmiehen sijoituspaikka on Logistiikkalaitoksen esikunta.

Pääluottamusmiehen tehtäviin kuuluu muun muassa oman toimialueensa aliupseerien edunvalvonta sekä luottamusmiesten ohjaus ja tuki. Tehtävään kuuluu luottamusmiesten kouluttamista ja tiedottamista jäsenistölle. Pääluottamusmies osallistuu liiton hallituksen kokouksiin asiantuntijana.

Tehtävään valittavalta edellytetään toimialueensa aliupseeritehtäväkentän tuntemista sekä kokemusta edunvalvonnasta ja järjestötoiminnasta, yhteistyökykyä ja –halua, hyviä sosiaalisia valmiuksia, hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen esitystaitoa, englannin kielen taitoa sekä tavallisten toimisto-ohjelmien hallintaa.

Hakuaika päättyy 24.5. klo 16.00. Kirjalliset hakemukset liitteineen toimitetaan Aliupseeriliiton toimistoon osoitteella toimisto@aliupseeriliitto.fi.

Aliupseeriliiton hallitus haastattelee hakijat ja tekee valinnan 11.6.2024.

Lisätietoja tehtävästä antaa puheenjohtaja Mika Tiitinen (050 353 1379) sekä valtakunnalliset pääluottamusmiehet Tomi Malkamäki (0299 500 786) ja Terho Eironen (0299 500 785).