Siirry sisältöön

Alueelliseksi pääluottamusmieheksi Merivoimiin

Aliupseeriliitto hakee puolustushaaran pääluottamusmiestä Merivoimiin kaudelle 1.12.2024 – 29.2.2028.

Alueellisen pääluottamusmiehen tehtäviin kuuluu muun muassa Merivoimien aliupseereiden edunvalvonta sekä paikallisten luottamusmiesten ohjaus ja tuki. Tehtävään kuuluu luottamusmiesten kouluttamista ja tiedottamista jäsenistölle. Pääluottamusmies on Aliupseeriliiton pääluottamusmiestyöryhmän jäsen ja hän osallistuu Aliupseeriliiton hallituksen kokouksiin asiantuntijana.

Tehtävään valittavalta edellytetään merivoimalaisen aliupseerien tehtäväkentän tuntemusta sekä kokemusta edunvalvonnasta ja järjestötoiminnasta, yhteistyökykyä- ja halua, hyviä sosiaalisia valmiuksia, hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen esitystaitoa, englannin kielen taitoa sekä tavallisten toimisto-ohjelmien hallintaa.

Hakuaika päättyy 12.8.2024 klo 16.00. Kirjalliset hakemukset liitteineen toimitetaan Aliupseeriliiton toimistoon osoitteella toimisto@aliupseeriliitto.fi.

Aliupseeriliiton hallitus haastattelee hakijat ja tekee valinnan 20.8.2024.

Lisätietoja tehtävästä antaa puheenjohtaja Mika Tiitinen (050 353 1379) sekä valtakunnalliset pääluottamusmiehet Tomi Malkamäki (0299 500 786) ja Terho Eironen (0299 500 785).