Siirry sisältöön

Vakuutusturvaa työhön

Oikeusturva- ja vastuuvakuutuksissa vakuutettuina ovat liiton jäsenmaksua maksavat varsinaiset jäsenet omaa virka- tai työsuhdetta koskevissa asioissa, kun he toimivat sotilaina tai vastaavassa työssä, tai viranhaltijoina.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet työ-, virka- tai toimeksiantosuhteista aiheutuneissa riita-asioissa. Vakuutuksen kohteena ovat myös työ- ja virkasuhteisiin liittyvät rikosasiat, kun ne eivät koske vakuutetun tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta.

Oikeusturvavakuutus kattaa lisäksi riita-asiat, jotka voidaan saattaa käsiteltäviksi vakuutusoikeudessa. Vakuutuksesta korvataan myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän puitteissa.

Oikeusturvavakuutuksesta voidaan korvata avustajan käyttö työ- tai virkatehtäviin liittyvässä, virkamieslakiin perustuvassa kuulemisessa asiassa, joka saattaa johtaa jäsenelle määrättävään virkamieslain mukaiseen sanktioon.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiehen käyttämisestä Valtiokonttorille osoitetuissa hakemusasioissa muutoksenhakuasteineen.

Vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettuja henkilö- tai esinevahinkoja, kun vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Ammatillinen oikeusturvavakuutus ja vastuuvakuutus ovat voimassa Pohjoismaissa. Vakuutus on voimassa myös Pohjoismaiden ulkopuolella, mikäli kyse on kansainvälisistä tehtävistä, jotka liittyvät vakuutetun viranhoitoon, kriisinhallintatehtäviin tai kansainväliseen avunantamiseen. Vakuutus ei ole voimassa Venäjällä, Valko-Venäjällä eikä Ukrainassa. Oikeusturvavakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on, että asia käsitellään Suomessa Suomen lakien mukaisesti.

Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä on 100000 euroa, omavastuuosuus on 100 euroa. Oikeusturvavakuutuksen korvaus on enintään 25000 euroa vahinkotapahtumaa kohti, kun asiaa hoitaa Aliupseeriliiton suosittelema lakimies. Omavastuuosuus on 15 % kustannuksista, kuitenkin vähintään 170 euroa. Jäsenenä maksat itse vain omavastuuosuuden.