Siirry sisältöön

Jäsenten vapaa-ajan vakuutukset

Aliupseeriliitto on vakuuttanut yhdistysten jäsenet

Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen sekä matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen piirissä ovat jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet sen vuoden loppuun asti, jolloin he täyttävät 68 vuotta.

Matkustaja- ja tapaturmavakuutuksessa vakuutettuja ovat liiton jäsenet ja toimihenkilöt, joilla on vakinainen asunto Suomessa, jotka pääasiallisesti oleskelevat Suomessa ja joilla on Kelakortti osoituksena Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Jos vakuutettu vuosittain oleskelee yli kuusi kuukautta kalenterivuodesta ulkomailla, ei hänen katsota asuvan vakituisesti Suomessa.

Puolustusvoimien virkatehtävässä tai sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä olevalta jäseneltä ei edellytetä pääasiallista Suomessa oleskelua.

Puolustusvoimien palveluksessa olevat Aliupseeriliiton varsinaiset jäsenet on vakuutettu myös ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella.

(avautuu uuteen ikkunaan)